Par mani

Par mani


Mans ceļš mūzikā iesākās pirms daudziem gadiem, bet patstāvīga sevis izzināšana caur mūziku sākās, kad 16 gadu vecumā rokās paņēmu ģitāru.

Dziedot un rakstot dziesmas, es jūtos laimīga, jo mūzika ir mans dzīves aicinājums, kurā vēlos dalīties ar Tevi!
____________________________________

My road in music started many years ago, but a consistent self discovery through music began with my first chords on guitar at the age of 16.

I feel happy, when I’m singing and writing music. It’s a reflection of my life, which I want to share with you.